Los espacios estaran demilitados con sus accesos correspondiente.

Se controla el aforo del espacio.

Todos los expositores tendrán gel hidroalcoholico.

Es necesario acceder con mascarilla al recinto

 

_______________

Espazioak desegingodira dagozkien sarbideekin.

Espazioaren edukiera kontrolatuta dago.

Erakusle guztiek gel hidroalkoholikoa izango dute.

Beharrezkoa da itxiturara maskara batekin sartzea